X-men van deze wereld: Beperking of Capaciteit?

In oktober heeft Nederland zijn primeur gehad met de class Access X-men: Disabilities or Abilities. Deze 2 daagse class werd gegeven door Jeni Be, X-men CF en was legendarisch.

Deze realiteit is voor X-men veelal niet te bevatten, omdat voor een X-men deze realiteit niet echt is. X-men communiceren anders, dan anderen, omdat hun primaire taal energie is. 

Zoals de X-men deze realiteit niet kunnen bevatten, kunnen de mensen/artsen in deze realiteit de X-men niet bevatten, waardoor ze veelal een label krijgen. Access Consciousness heeft een ander standpunt over deze zogenaamde labels. Wat als het hebben van een label juist een capaciteit is? Wie ben jij en wat is jouw unieke capaciteit? 

Met behulp van de tools uit deze class wordt deze realiteit een stuk aangenamer voor de X-men. Dit is dan ook waar de X-men class over gaat. Jij in je kracht, zoals jij bent! 

Wat is mij het meeste bijgebleven?

Voor mij was deze X-men class legendarisch. Voorbij aan alle classes die ik al heb gedaan. Deze  class heeft eraan bijgedragen om nog meer mijzelf te zijn. Ik voel mij al snel verantwoordelijk voor anderen en cijfer mijzelf dan weg.  Geen onbekende X-men capaciteit. Dit was wel echt een aha momentje. Dat ik mijzelf wegcijferde en dat ik in mijn eigen kracht mocht gaan staan, dat wist ik eigenlijk wel. Dat het een X-men capaciteit was om je verantwoordelijk te voelen voor anderen, dat wist ik niet. De erkenning daarvan in combinatie met het niet meer definiëren en verkeerd maken van mezelf heeft mij zoveel ruimte gegeven. Iedere keer als je jezelf  definieert, beperk je jezelf. Iedere keer als iemand een label krijgt of als je jezelf een label geeft dan wordt je dat label. Hoe vaak geven wij onszelf niet het label “verkeerd”, omdat we anders zijn dan anderen en de anderen ons dat graag laten weten? Alles wat je ooit is verteld dat verkeerd is aan jou is eigenlijk een kracht van jou. Deze kracht is niet verkeerd. Het feit dat de mensen in jouw omgeving er geen controle over kunnen uitoefenen in de mate dat ze dat zouden willen, maakt het in hun ogen verkeerd. 

Daarnaast is bij ook elke deelnemer met zijn of haar unieke belevenis, leven, vraag, bijgebleven. Zoveel herkenning, erkenning en verandering. 

Tool tip: Who does it belong to?

Als je al een class hebt gevolgd dan is je al verteld dat 98% van wat je denkt dat van jou is en vastzet in je lijf en je leven, NIET van jou is. Bij een X-men is dit 100% en veelal ook nog naar het verleden, heden en de toekomst, ook wel 360 graden gewaar-zijn genoemd. De eerste tool die ook dit weekend aan de orde kwam is “Who does it belong to?”. 

Deze tool is magisch zeker voor een X-men. Het heeft mijn leven compleet veranderd. Vanaf dat ik opsta totdat ik weer naar bed ga ben ik mij gewaar van alles en iedereen om mij heen. Ik heb twijfels terwijl ik niet twijfel, ik ben zenuwachtig terwijl daar geen reden voor is. De vraag die je kunt stellen is, is het van mij of van iemand anders? Krijg je een nee of voelt het zwaar dan zeg je retour afzender met bewustzijn eraan vast. 

Vanessa Ceelen, Bars Facilitator