Alhoewel niet de bedoeling, kan de nld.accessconsciousness.eu  website informatie bevatten, die onjuist, onvolledig, onbetrouwbaar of verouderd is.  Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie op de nld.accessconsciousness.eu  website en we kunnen niet garanderen dat deze informatie compleet, correct, actueel of betrouwbaar is.  De nld.accessconsciousness.eu  website wijst alle aansprakelijkheid af voor enigerlei informatie die onvolledig, onjuist, onbetrouwbaar of verouderd is. Elke verwijzing naar of beschrijving binnen de nld.accessconsciousness.eu  website van producten, diensten of publicaties mag niet worden beschouwd als een aanbeveling van dergelijke producten, diensten of publicaties. De nld.accessconsciousness.eu  website verleent geen juridische, financiële, medische of andere professionele of persoonlijke diensten.  Indien juridische, financiële, medische of andere professionele, persoonlijke of deskundig advies of andere hulp worden gevraagd, dan moeten deze diensten worden verkregen door een gekwalificeerde deskundige. U begrijpt dat door het gebruik van de nld.accessconsciousness.eu  website en de diensten,  u kunt worden blootgesteld aan informatie of andere inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zou kunnen zijn. In geen geval zal nld.accessconsciousness.eu aansprakelijk kunnen worden gesteld  op enige wijze voor dergelijke inhoud, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in die inhoud, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van enige informatie gepost, per e -mail of via de nld.accessconsciousness.eu  website of desbetreffende diensten verspreid.

‘Access Consciousness™,’ ‘Access Bars™’ en sommige andere merktekens, ontwerpen of uitdrukkingen zijn geregistreerde handelsmerken van   Access Consciousness® LLC. Ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken is verboden.